ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λήδρας 192, 3ος όροφος, 1011 Λευκωσία

Tηλ: + 357 22 676752
Φαξ: + 357 22 676754
Email: info@hippasus-publishing.eu