Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
Κυπριακό Κληρονομικό Δίκαιο

Το σύγγραμμα Κυπριακό Κληρονομικό Δίκαιο έχει ως στόχο όπως ερμηνεύσει το σύνολο του ισχύοντος κυπριακού κληρονομικού δικαίου, με ανάλυση όλων των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και της μέχρι σήμερα νομολογίας των κυπριακών δικαστηρίων, κατά τρόπο που να μπορεί να αξιοποιηθεί από τους νομικούς τόσο της θεωρίας, όσο και της πράξης, δικηγόρους και δικαστές, αλλά και από τους φοιτητές νομικής.
Η παρούσα τρίτη έκδοση υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να καταγραφούν οι τροποποιήσεις που επέφερε στον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο ο ν. 96(Ι)/2015, καθώς και κάποιες νομολογιακές εξελίξεις.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης στα πλαίσια του παρόντος µια λεπτομερής πρώτη προσέγγιση των διατάξεων του Κανονισμός 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Αυγούστου 2015, σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου, στη διαπραγμάτευση του οποίου συµµετείχε ο συγγραφέας ως εμπειρογνώμονας εκ µέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 352 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 23mm
Ημερ. Έκδοσης 15 Οκτωβρίου 2015 (3η Έκδοση)
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-4-0
Τιμή  €35,00