Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η Τριτενέργεια των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Κυπριακή Έννομη Τάξη


Το σύγγραμμα Η Τριτενέργεια των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Κυπριακή Έννομη Τάξη, πραγματεύεται το σημαντικό ζήτημα της «τριτενέργειας» των συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, της επενέργειας τους δηλαδή στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών στο ιδιαίτερο νομικό περιβάλλον της κυπριακής έννομης τάξης. Η θεωρία της επενέργειας των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή αλλιώς ο όρος «τριτενέργεια» ή «οριζόντια» ενέργεια απασχόλησε έντονα την θεωρία του Συνταγματικού Δικαίου, κυρίως στο χώρο της κεντρικής ηπειρωτικής Ευρώπης, από τα μέσα του περασμένου αιώνα, συνεχίζοντας να διατηρεί το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου μέχρι και σήμερα.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 128 σελίδες
Διαστάσεις 173 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης 30 Ιουλίου 2016
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-6-4
Τιμή  €20,00

Μαρίνα Κυπριανού Δράκου
Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης

Το σύγγραμμα Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης, οποίο αναλύει σε βάθος τους παράγοντες για τους οποίους μπορεί να ακυρωθεί μια διαιτητική απόφαση. Στις σελίδες του γίνεται εκτενής αναφορά σε αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων. Αποτελεί πρακτικό οδηγό και απαραίτητο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για την διαιτησία.
Υπό ποιες συνθήκες μπορεί ένα Δικαστήριο να ακυρώσει ή/και να παραμερίσει μια διαιτητική απόφαση;
Το ερώτημα αυτό, όσον αφορά στο εσωτερικό μας δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 20.(2) του Περί Διαιτησίας Νόμου (Κεφ.4), εξετάζεται στο βιβλίο αυτό μέσα από τη μελέτη αποφάσεων που λήφθηκαν από τα κυπριακά δικαστήρια, με σκοπό να δοθεί έμφαση σε όσα πρέπει να έχει υπόψη του ένας διαιτητής, τόσο κατά την διεξαγωγή μιας διαιτησίας όσο και κατά την έκδοση της απόφασής του, έτσι ώστε αυτή να μην ακυρωθεί ή/και παραμεριστεί.

«Το επιστημονικό αυτό σύγγραμμα γράφτηκε από ειδικό με πλούσιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και συσσωρευμένη εμπειρία στον τομέα και αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό στη διαιτησία. Δεν δίνει απλώς πληροφόρηση αλλά παρέχει τροφή για προβληματισμό υφιστάμενων και μελλόντων διαιτητών, δικαστών, δικηγόρων, φοιτητών και γενικότερα αυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διαιτησία.»

Γιώργος Ερωτοκρίτου
Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου

«Η ανάπτυξη του αντικειμένου γίνεται στη βάση σχετικών αποφάσεων των Κυπριακών δικαστηρίων και δίκαια μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα απαραίτητο βοήθημα των ασχολούμενων με τα θέματα επίλυσης διαφορών, ειδικότερα με τη μέθοδο της διαιτησίας, όπου απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί και συμπεριφορά εκ μέρους του προσώπου που ορίζεται ως Διαιτητής.»

Στέλιος Αχνιώτης
Πρόεδρος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Σκληρόδετο | 258 σελίδες
Διαστάσεις 177 x 250 x 25mm
Ημερ. Έκδοσης 30 Απριλίου 2016
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-5-7
Τιμή  €50,00

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
Κυπριακό Κληρονομικό Δίκαιο

Το σύγγραμμα Κυπριακό Κληρονομικό Δίκαιο έχει ως στόχο όπως ερμηνεύσει το σύνολο του ισχύοντος κυπριακού κληρονομικού δικαίου, με ανάλυση όλων των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και της μέχρι σήμερα νομολογίας των κυπριακών δικαστηρίων, κατά τρόπο που να μπορεί να αξιοποιηθεί από τους νομικούς τόσο της θεωρίας, όσο και της πράξης, δικηγόρους και δικαστές, αλλά και από τους φοιτητές νομικής.
Η παρούσα τρίτη έκδοση υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να καταγραφούν οι τροποποιήσεις που επέφερε στον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο ο ν. 96(Ι)/2015, καθώς και κάποιες νομολογιακές εξελίξεις.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης στα πλαίσια του παρόντος µια λεπτομερής πρώτη προσέγγιση των διατάξεων του Κανονισμός 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Αυγούστου 2015, σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου, στη διαπραγμάτευση του οποίου συµµετείχε ο συγγραφέας ως εμπειρογνώμονας εκ µέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 352 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 23mm
Ημερ. Έκδοσης 15 Οκτωβρίου 2015 (3η Έκδοση)
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-4-0
Τιμή  €35,00

Χριστίνα Ιωάννου, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης (επιμ.)
Η Κύπρος σε Νέα Εποχή: Γεωστρατηγικές Παράμετροι, Οικονομία, Εξωτερική Πολιτική

Η παρούσα έκδοση αποτελεί δημοσίευση σε εμπλουτισμένη μορφή των πρακτικών του επιστημονικού συνεδρίου «Η Κύπρος στη Νέα Εποχή: Γεωστρατηγικές Παράμετροι, Οικονομία, Εξωτερική Πολιτική» που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το περιοδικό Foreign Affairs: The Hellenic Edition στις 18 Ιουνίου 2013. Σκοπός του συνεδρίου υπήρξε να συμβάλει σε μια πρώτη ολοκληρωμένη αποτίμηση των προκλήσεων της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη μεταμνημονιακή εποχή, λίγο μόλις μετά την ανάληψη της Προεδρίας από το Νίκο Αναστασιάδη, την πρωτοφανή επιβολή κουρέματος καταθέσεων στις δύο μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες και την υπογραφή μνημονίου με την Τρόικα.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 153 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης Ιανουάριος 2014
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-2-6
Τιμή  €12,00

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης & Κώστας Β. Κατσαρός (επιμ.)
Ο Νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου

Η παρούσα έκδοση αποτελεί δημοσίεύση των πρακτικών του επιστημονικού συνεδρίου «Ο Νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου» που διοργάνωσαν το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κυπριακό Ινστιτούτο Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στις 3 Ιουνίου 2011. Σκοπός του συνεδρίου υπήρξε η πρώτη (και μέχρις στιγμής μοναδική) ολοκληρωμένη αποτίμηση των διατάξεων του νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Η θέσπιση ενός νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου είναι ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό νομικό, πολιτικό και εκκλησιαστικό ενδιαφέρον.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 192 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης Ιανουάριος 2013
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-0-2
Τιμή  €15,00

Achilles Emilianides & Michalis Kontos (eds.)
The Cyprus Yearbook of International Law

The Cyprus Yearbook of International Law

Το περιοδικό «The Cyprus Yearbook of International Law» εκδίδεται με πρωτοβουλία του Κέντρου Επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνας σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Σκοπός της έκδοσης είναι να καταστεί χώρος έκφρασης για ακαδημαϊκούς του Διεθνούς Δικαίου, καλύπτοντας ζητήματα που αφορούν το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ώστε να προωθήσει περαιτέρω την επιστημονική έρευνα σε αυτούς τους τομείς. Αποτελεί πρώτη έκδοση του είδους της στην Κύπρο, μια χώρα που από μόνη της αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση για μελέτη και έρευνα στο Διεθνές Δίκαιο.

The Cyprus Yearbook of International Law is managed by the Cyprus Centre for Scientific Dialogue and Research in conjunction with the Law Department of the University of Nicosia. The aim of this publication is to provide a forum for International Law scholars, by covering the issues pertaining to international and European law, so as to further promote the scientific study and research in these subjects. This is the first publication of its kind published in Cyprus, a country which is itself an exceptional case for the study and research of international law. Accordingly, several of the articles of this first volume are Cyprus related.

Issue 2012

The articles published in the first issue include: A study of new colonialism in Cyprus, Palestine and Western Sachara by John Dugard, some reflections on the Cyprus EEZ-Demarcation and Exploration Dispute by Phoebus Athanassiou, a paper on the application of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in Cyprus by Tim Potier, a study on the application of EU Law in Cyprus by Constantinos Lycourgos, two detailed analyses of the status of the British Bases in Cyprus by Alain Pellet and Stéphanie Laulhé Shaelou, two papers by George Serghides on the components of fair trial before the International Criminal Court and the legality of the ‘Independent Panel on the International Criminal Court Judicial Elections’, as well as perspectives on a Kuhnian account of Legal Positivism by Achilles Emilianides. The volume further contains four book reviews of books of European and international law interest.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο – Paperback | 183 σελίδες – pages
Διαστάσεις 170 x 240 x 10 mm
Ημερ. Έκδοσης 2012
Γλώσσα Αγγλική – English
ISSN  2301-2048
Τιμή  €17,00