Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
Εισαγωγή στη Βιβλιογραφία του Κυπριακού Δικαίου

Το βιβλίο Εισαγωγή στη Βιβλιογραφία του Κυπριακού Δικαίου έχει ως στόχο να παρέχει τόσο μια αφετηρία, όσο και μια αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, παρουσιάζοντας τις υφιστάμενες πηγές και βιβλιογραφικές παραπομπές του κυπριακού δικαίου με ένα οργανωμένο τρόπο που να μπορεί να διευκολύνει τον ερευνητή, τον ακαδημαϊκό, το φοιτητή και τον επαγγελματία στην έρευνα επί του κυπριακού δικαίου.
Επίσης, η οργανωμένη ταξινόμηση της ύλης συνεισφέρει ακόμα στη βελτίωση της έννομης τάξης και του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, εφόσον ο δικηγόρος, ο δικαστής και ο νομοθέτης μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ανατρέξουν στο απαραίτητο πρωτογενές ή δευτερογενές υλικό και με τον τρόπο αυτό να το αξιοποιήσουν.
Η παρούσα δεύτερη έκδοση είναι ενημερωμένη με δημοσιεύσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2017.

The book An Introduction to the Bibliography of Cypriot Law, by Prof. Achilles C. Emilianides, aims to provide both a starting point and an assessment of the existing bibliography, by presenting the existing sources and bibliographical references of Cypriot law in an organised manner which may assist the researcher, the academic, the student and the professional in further research on Cypriot law.
Additionally, the organised classification of material further contributes to the enhancement of the legal order and the system of justice, since the advocate, the judge and the legislator may, if they so wish, find the relevant primary or secondary material and use it accordingly.
This second edition is updated with publications up to October 2017.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 91 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης Νοέμβριος 2017 (2η Έκδοση)
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-06-4
Τιμή  €15,00
Publication Details
Form Paperbound | 91 pages
Dimensions 170 x 240 x 10mm
Publ. Date November 2017 (2nd edition)
Language English
ISBN  978-9963-676-08-8
Price  €15,00

Κώστας Ηλία Σατολιάς
Εισαγωγή στο Κεφ. 155

Το βιβλίο Εισαγωγή στο Κεφ. 155 του Επαρχιακού Δικαστή Κώστα Σατολιά  πραγματεύεται, με αναλυτική διάθεση, όλες τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, με παράθεση και αναφορά όλων των σχετικών αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2017.

Προς υποβοήθηση  του αναγνώστη το βιβλίο περιλαμβάνει τρία ευρετήρια (κατ’ άρθρο, λέξεων-φράσεων και αποφάσεων). Προορίζεται  να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα στον τομέα της Ποινικής Δικονομίας και απευθύνεται σε όλο το νομικό κόσμο, είτε για την εκμάθηση  της εν λόγω Νομοθεσίας, είτε για την πρακτική εφαρμογή της.

Περιεχόμενα
Μέρος 1: Εισαγωγικές Διαταξείς
Μερος 2: Ανάκριση Ποινικών Αδικημάτων και Διαδικασία πριν από την Δίωξη
Μέρος 3: Διαδικασία κατά τη Δίωξη
Μερος 4: Εκτελέσεις και Ανάληψη Χρηματικών Ποινών
Μερος 5: Εφέσεις, Νομικά ζητήματα που Επιφυλάχτηκαν, κλπ
Μέρος 6: Συμπληρωματικές Διατάξεις
Ευρετήριο Λέξεων και Φράσεων

Στοιχεία έκδοσης
Εκδότης Κώστας Ηλία Σατολιάς
Σχεδιαστική Επιμέλεια Νομικές Εκδόσεις Hippasus
Μορφή Χαρτόδετο   |   Σελίδες 554
Διαστάσεις 170 x 240 x 28mm
Ημερ. Έκδοσης  Οκτώβριος 2017
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963- 2493-0- 5
Τιμή  €110,00 (€70,00 μειωμένη*)

*Η μειωμένη τιμή ισχύει για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές με προσκόμιση αντιγράφου της Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου ή της φοιτητικής ταυτότητας αντίστοιχα.

Τάκης Ηλιάδης & Νικόλας Σάντης
Το Δίκαιο της Απόδειξης: Δικονομικές και Ουσιαστικές Πτυχές (Β΄ Έκδοση)

Το Δίκαιο της Απόδειξης

Το Δίκαιο της Απόδειξης

Το σύγγραμμα Το Δίκαιο της Απόδειξης: Δικονομικές και Ουσιαστικές Πτυχές, φιλοδοξεί μέσα από τις 1385 τόσες πυκνογραμμένες σελίδες του να παρουσιάσει, αποτυπώσει, ερμηνεύσει και πραγματευθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο το αποδεικτικό και το συναρτημένο με αυτό δικονομικό δίκαιο, κατά τα ισχύοντα και εφαρμοζόμενα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το βιβλίο – ενημερωμένο μέχρι και τη 20η Σεπτεμβρίου, 2016 – διά της λεπτομερούς παράθεσης, επεξήγησης, ανάπτυξης και κριτικής αρχών και εννοιών απτόμενων του αποδεικτικού, δικονομικού και ουσιαστικού ποινικού και αστικού δικαίου, σε συνδυασμό με την παραπομπή και ανάλυση πέραν των 4.000 συναφών κυπριακών και ξένων δικαστικών αποφάσεων καθώς και εκατοντάδων νομοθεσιών, ευρωπαϊκών οδηγιών, ευρω­παϊ­κών και διεθνών συμβάσεων, κανο­νισμών, νομικών συγγραμμάτων και αρθρογραφίας και με εργαλείο τους εκτενείς πίνακες περιεχομένων στην αρχή του συγγράμματος και αμέσως πριν το κάθε κεφάλαιο αλλά και το λεπτομερές ευρετήριο, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο, εύχρηστο και σύγχρονο βοήθημα για δικαστές, δικηγόρους, ασκούμενους δι­κη­γόρους, αστυνομικούς ανακριτές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές νομικής, όχι μόνο στο πεδίο του δικαίου της απόδειξης αλλά και σε εκείνο της ποι­νικής (κυρίως) και πολιτικής δικο­νομίας και ανακριτικής.

Στη Β΄ έκδοση, με την συμπερίληψη 800 περίπου προσθηκών, το βιβλίο περιέχει κοντά στις 5000 ξεχωριστές αναφορές σε δικαστικές αποφάσεις Κυπριακών και ξένων Δικαστηρίων, καθώς και εκατοντάδες νομοθεσίες, ευρωπαϊκές οδηγίες, ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, κανονισμούς, νομικά συγγράμματα και αρθρογραφία.

«Η νέα έκδοση «Το Δίκαιο της Απόδειξης» δεν έχει να ζηλέψει από οποιαδήποτε άλλη ανάλογη έκδοση.
Θα μπορούσε, χωρίς υπερβολή, να χαρακτηριστεί ως ο «Phipson On Evidence» της Κύπρου»

Μύρων Μ. Νικολάτος
Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

«Ένα βιβλίο αναλυτικότατο, εξαιρετικά προσεγμένο στη γλώσσα, στη λεπτομέρεια και στην ουσία του, σοβαρό αλλά και οικείο, που διαβάζεται με άνεση και αντα­ποκρίνεται στις προσδοκίες κάθε απαιτη­τικού χρήστη. […]
Δεν πρόκειται για βιβλίο που προορίζεται να εμπλουτίσει ή να κοσμεί βιβλιοθήκες, αλλά για να μελετηθεί, να αξιοποιηθεί, να δημιουργήσει»

Ανδρέας Πασχαλίδης
Πρώην Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Σκληρόδετο   |   Σελίδες ccxviii & 1165
Διαστάσεις 180 x 250 x 75mm
Ημερ. Έκδοσης 30 Σεπτεμβρίου 2016
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-7-1
Τιμή  €140,00 (€100,00 μειωμένη*)

*Η μειωμένη τιμή ισχύει για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές με προσκόμιση αντιγράφου της Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου ή της φοιτητικής ταυτότητας αντίστοιχα.

Παρουσίαση Βιβλίου
“Η Τριτενέργεια των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Κυπριακή Έννομη Τάξη” του Πέτρου Κωνσταντινίδη

Την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016, έγινε παρουσίαση της νέας έκδοσης της Hippasus Publishing, “Η Τριτενέργεια των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Κυπριακή Έννομη Τάξη” της Μαρίνας Κυπριανού Δράκου, στην αίθουσα “Πεύκιος Γεωργιάδης” στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι Χάρης Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, Πρόεδρος του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Θωμάς Κωστή, εκ μέρους της Hippasus Publishing, ενώ το βιβλίο παρουσίασε ο Κώστας Στρατηλάτης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ο συγγραφέας, Πέτρος Κωνσταντινίδης έκανε την αντιφώνηση και ακολούθησε δεξίωση.

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η Τριτενέργεια των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Κυπριακή Έννομη Τάξη

foreign-affairs-mockup
Το σύγγραμμα Η Τριτενέργεια των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Κυπριακή Έννομη Τάξη, πραγματεύεται το σημαντικό ζήτημα της «τριτενέργειας» των συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, της επενέργειας τους δηλαδή στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών στο ιδιαίτερο νομικό περιβάλλον της κυπριακής έννομης τάξης. Η θεωρία της επενέργειας των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή αλλιώς ο όρος «τριτενέργεια» ή «οριζόντια» ενέργεια απασχόλησε έντονα την θεωρία του Συνταγματικού Δικαίου, κυρίως στο χώρο της κεντρικής ηπειρωτικής Ευρώπης, από τα μέσα του περασμένου αιώνα, συνεχίζοντας να διατηρεί το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου μέχρι και σήμερα.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 128 σελίδες
Διαστάσεις 173 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης 30 Ιουλίου 2016
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-6-4
Τιμή  €20,00

Παρουσίαση Βιβλίου
“Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης” της Μαρίνας Κυπριανού Δράκου

Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016, έγινε παρουσίαση της νέας έκδοσης της Hippasus Publishing, “Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης” της Μαρίνας Κυπριανού Δράκου, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι Γιώργος Ερωτοκρίτου, ∆ικαστής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος του ΕΤΕΚ και Μιχάλης Κοντός, εκ μέρους της Hippasus Publishing, ενώ το βιβλίο παρουσίασε ο ∆ώρος Ιωαννίδης, Πρόεδρος του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Η συγγραφέας, Μαρίνα Κυπριανού Δράκου έκανε την αντιφωνηση και ακολούθησε δεξίωση.

Μαρίνα Κυπριανού Δράκου
Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης

Το σύγγραμμα Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης, οποίο αναλύει σε βάθος τους παράγοντες για τους οποίους μπορεί να ακυρωθεί μια διαιτητική απόφαση. Στις σελίδες του γίνεται εκτενής αναφορά σε αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων. Αποτελεί πρακτικό οδηγό και απαραίτητο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για την διαιτησία.
Υπό ποιες συνθήκες μπορεί ένα Δικαστήριο να ακυρώσει ή/και να παραμερίσει μια διαιτητική απόφαση;
Το ερώτημα αυτό, όσον αφορά στο εσωτερικό μας δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 20.(2) του Περί Διαιτησίας Νόμου (Κεφ.4), εξετάζεται στο βιβλίο αυτό μέσα από τη μελέτη αποφάσεων που λήφθηκαν από τα κυπριακά δικαστήρια, με σκοπό να δοθεί έμφαση σε όσα πρέπει να έχει υπόψη του ένας διαιτητής, τόσο κατά την διεξαγωγή μιας διαιτησίας όσο και κατά την έκδοση της απόφασής του, έτσι ώστε αυτή να μην ακυρωθεί ή/και παραμεριστεί.

«Το επιστημονικό αυτό σύγγραμμα γράφτηκε από ειδικό με πλούσιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και συσσωρευμένη εμπειρία στον τομέα και αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό στη διαιτησία. Δεν δίνει απλώς πληροφόρηση αλλά παρέχει τροφή για προβληματισμό υφιστάμενων και μελλόντων διαιτητών, δικαστών, δικηγόρων, φοιτητών και γενικότερα αυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διαιτησία.»

Γιώργος Ερωτοκρίτου
Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου

«Η ανάπτυξη του αντικειμένου γίνεται στη βάση σχετικών αποφάσεων των Κυπριακών δικαστηρίων και δίκαια μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα απαραίτητο βοήθημα των ασχολούμενων με τα θέματα επίλυσης διαφορών, ειδικότερα με τη μέθοδο της διαιτησίας, όπου απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί και συμπεριφορά εκ μέρους του προσώπου που ορίζεται ως Διαιτητής.»

Στέλιος Αχνιώτης
Πρόεδρος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Σκληρόδετο | 258 σελίδες
Διαστάσεις 177 x 250 x 25mm
Ημερ. Έκδοσης 30 Απριλίου 2016
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-5-7
Τιμή  €50,00

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
Κυπριακό Κληρονομικό Δίκαιο

Το σύγγραμμα Κυπριακό Κληρονομικό Δίκαιο έχει ως στόχο όπως ερμηνεύσει το σύνολο του ισχύοντος κυπριακού κληρονομικού δικαίου, με ανάλυση όλων των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και της μέχρι σήμερα νομολογίας των κυπριακών δικαστηρίων, κατά τρόπο που να μπορεί να αξιοποιηθεί από τους νομικούς τόσο της θεωρίας, όσο και της πράξης, δικηγόρους και δικαστές, αλλά και από τους φοιτητές νομικής.
Η παρούσα τρίτη έκδοση υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να καταγραφούν οι τροποποιήσεις που επέφερε στον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο ο ν. 96(Ι)/2015, καθώς και κάποιες νομολογιακές εξελίξεις.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης στα πλαίσια του παρόντος µια λεπτομερής πρώτη προσέγγιση των διατάξεων του Κανονισμός 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Αυγούστου 2015, σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου, στη διαπραγμάτευση του οποίου συµµετείχε ο συγγραφέας ως εμπειρογνώμονας εκ µέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 352 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 23mm
Ημερ. Έκδοσης 15 Οκτωβρίου 2015 (3η Έκδοση)
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-4-0
Τιμή  €35,00

Χριστίνα Ιωάννου, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης (επιμ.)
Η Κύπρος σε Νέα Εποχή: Γεωστρατηγικές Παράμετροι, Οικονομία, Εξωτερική Πολιτική

foreign-affairs-mockupΗ παρούσα έκδοση αποτελεί δημοσίευση σε εμπλουτισμένη μορφή των πρακτικών του επιστημονικού συνεδρίου «Η Κύπρος στη Νέα Εποχή: Γεωστρατηγικές Παράμετροι, Οικονομία, Εξωτερική Πολιτική» που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το περιοδικό Foreign Affairs: The Hellenic Edition στις 18 Ιουνίου 2013. Σκοπός του συνεδρίου υπήρξε να συμβάλει σε μια πρώτη ολοκληρωμένη αποτίμηση των προκλήσεων της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη μεταμνημονιακή εποχή, λίγο μόλις μετά την ανάληψη της Προεδρίας από το Νίκο Αναστασιάδη, την πρωτοφανή επιβολή κουρέματος καταθέσεων στις δύο μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες και την υπογραφή μνημονίου με την Τρόικα.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 153 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης Ιανουάριος 2014
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-2-6
Τιμή  €12,00

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης & Κώστας Β. Κατσαρός (επιμ.)
Ο Νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου

Η παρούσα έκδοση αποτελεί δημοσίεύση των πρακτικών του επιστημονικού συνεδρίου «Ο Νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου» που διοργάνωσαν το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κυπριακό Ινστιτούτο Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στις 3 Ιουνίου 2011. Σκοπός του συνεδρίου υπήρξε η πρώτη (και μέχρις στιγμής μοναδική) ολοκληρωμένη αποτίμηση των διατάξεων του νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Η θέσπιση ενός νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου είναι ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό νομικό, πολιτικό και εκκλησιαστικό ενδιαφέρον.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 192 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης Ιανουάριος 2013
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-0-2
Τιμή  €15,00