Για όσους διαμένουν Κύπρο:

Γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους και πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο της απόδειξης. Σε περίπτωση δικής μας υπαιτιότητας τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την Hippasus Communications and Publishing Ltd.

Για όσους διαμένουν Ελλάδα:

Γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων κατόπιν συνεννόησης μέσω email ή τηλεφώνου, εφόσον επικοινωνήσουν μαζί μας εντός 3 ημερών.