Οι Εκδόσεις Hippasus άρχισαν την λειτουργία τους το 2011 στην Λευκωσία της Κύπρου. Μέχρι πρόσφατα ο εκδοτικός μας οίκος δραστηριοποιείτο αποκλειστικά στον χώρο της έκδοσης επιστημονικών συγγραμμάτων , κυρίως στον τομέα των νομικών επιστημών με την επωνυμία Hippasus Νομικές Εκδόσεις. Από το 2019 έχουμε διευρύνει τους ορίζοντες μας και προχωρήσαμε στην έκδοση θεατρικών έργων με την νέα μας επωνυμία Hippasus Θέατρο, στην έκδοση ιστορικών θεμάτων με την επωνυμία Hippasus Ιστορία και στην έκδοση μελετών με την επωνυμία Hippasus Μελέτες. Στόχος μας στο άμεσο μέλλον είναι η περαιτέρω διεύρυνση της θεματολογίας των συγγραμμάτων και των βιβλίων που εκδίδουμε. Η επωνυμία μας προέρχεται από τον μαθηματικό της αρχαιότητας Ίππασο, ο οποίος σύμφωνα με μια παράδοση αποκάλυψε μυστικά της πυθαγόρειας φιλοσοφίας και για αυτό φονεύθηκε από τους Πυθαγόρειους. Συμβολίζει την εμμονή μας στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, την δυνατότητα σε καταξιωμένους συγγραφείς και επιστήμονες, αλλά και την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες και συγγραφείς, να προβάλλουν, να αναδεικνύουν και να διαδίδουν την γνώση τους. Επιδιώκουμε ταυτόχρονα με την παρουσία και την στήριξη μας προς τους συγγραφείς, μελετητές και ερευνητές να αναπτυχθεί η συγγραφή ερευνητικών βιβλίων και μελετών. Φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στην παραγωγή βιβλίων και συγγραμμάτων άρτιων σε περιεχόμενο, ποιότητα και αισθητική με σκοπό να προάγουμε την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό.
Κατάλογος Εκδόσεων